Vinkkejä lukiolaisen vanhemmalle

Moni peruskoulun päättänyt saa kesäkuun alussa helpotusta jännitykseen jatko-opintojen suhteen, kun posti alkaa tuoda mukanaan hyväksymiskirjeitä. Tieto uudesta opiskelupaikasta saattaa paitsi ilahduttaa, myös jännittää, stressata ja aiheuttaa harmaita hiuksia. Vanhempien tai huoltajan tuki on tässä vaiheessa äärimmäisen tärkeää, sillä opinnot lukiossa vaativat opiskelijalta peruskouluun verrattuna enemmän monellakin tavalla.

Lukio on monelle aikaa, jolloin aletaan itsenäistyä ja kasvaa aikuisuuteen. Osa lukiolaisista muuttaa pois kotoa ensimmäistä kertaa, mutta suurella osalla elämä jatkuu vielä lukion ajan lapsuudenkodissa. Vaikka lukiolainen täysi-ikäistyy ja alkaa aikuistua opintojensa aikana, kaipaa hän silti huoltajansa tukea. Koti on edelleen lukiolaisen elämän keskeinen tuki, ja vanhempien tai huoltajan olisikin tärkeää muistaa olla läsnä lukiolaisen elämässä. Kokosimme tähän blogiin muutamia vinkkejä, joilla tuoreen lukiolaisen vanhempi voi tukea nuorta opinnoissaan.
 


Avusta oppimateriaalien hankinnassa

Yksi ensimmäisistä asioista, joka uudella lukiolaisella todennäköisesti pyörii mielessä, on oppimateriaalien hankinta. Oppikirjat, tietokone, laskin, opiskelijakortti – tarvittavien hankintojen lista alkaa kertyä nopeasti melko pitkäksi. Tiettyjä oppimateriaaleja voi hankkia jo hyvissä ajoin, mutta hankintojen kanssa ei kannata kuitenkaan kiirehtiä, sillä esimerkiksi listan oikeista kurssikirjoista saa kyllä aikanaan. Vanhempi tai huoltaja on oppimateriaalien hankinnan kannalta keskeisessä osassa erityisesti taloudellisessa mielessä, sillä aloittava lukiolainen voi joutua tekemään suuriakin hankintoja opintojansa varten. Vanhemman on hyvä tietää mistä oppikirjoja saa, mitä lukiolaisen tietokoneelta tai laskimelta vaaditaan, ja ylipäänsä se, mitä kaikkea lukiolainen tulee opinnoissaan tarvitsemaan, että hankinnat eivät tule täysin yllätyksenä. Lisää aloittavan lukiolaisen hankinnoista voit lukea esimerkiksi aloittavan lukiolaisen muistilistasta.
 

 

Tarjoa apua ja tukea

Lukiossa opiskelu on peruskouluun verrattuna teoreettisempaa ja sisäistettävää infoa tulee lyhyemmällä aikataululla huomattavasti enemmän. Ensimmäiset kurssit voivat stressata lukiolaista, joten hänelle on hyvä tarjota hänen tarvitsemaansa tukea niin opiskeluissa kuin vapaa-ajallakin. Nuoren kanssa on hyvä keskustella esimerkiksi opiskelutekniikan hiomisesta ja kurssien valinnoista, jotta hänen opiskelunsa olisi mahdollisimman palkitsevaa ja tehokasta. Taito sopivien kurssien valinnassa ja opintojen suunnittelussa kehittyy opintojen myötä, mutta alussa tuesta ei ole ainakaan haittaa. Tärkeää on kuitenkin olla vaatimatta lukiolaiselta liikaa esimerkiksi arvosanoissa, sillä kohtuuton vaatiminen ei auta ketään. Nuorelle on hyvä tehdä selväksi jo heti opiskelujen alussa, että kun tekee parhaansa, se riittää.

Lukiolainen voi myös tarvita apua kotitehtävissä, sillä uutta tietoa tulee paljon ja se voi olla ajoittain haastavaa sisäistää. Nuori tuskin odottaa, että vanhemmalla on valmiita vastauksia joka aiheeseen, mutta jo sillä, että vanhempi osoittaa kiinnostusta nuoren arkeen on merkitystä. Apua voi tarjota myös esimerkiksi arjen suunnitteluun ja aikatauluttamiseen, sillä myös vapaa-ajasta ja opinnoista palautumisesta on hyvä pitää kiinni.


 

Osoita aitoa kiinnostusta

Ehkä tärkein tapa, jolla vanhemmat tai huoltaja voi auttaa lukiolaista on olla aidosti kiinnostunut hänen opinnoistaan, kuulumisistaan ja arjestaan. Jo päivittäinen ”Mitä kuuluu?” -kysymys osoittaa, että lukiolaisen arjessa halutaan olla mukana, oli hänellä sitten iloja tai suruja, haasteita opinnoissa tai kaikki hyvin. Kuunteleminen ja keskusteleminen on helppo tapa osoittaa välittävänsä ja kertoo samalla siitä, että lukiolaisella on kotona tukiverkko, jolle kaikesta voi puhua.
 

 

Älä painosta

Kuten jo aiemmin mainittiin, nuorelta ei kannata vaatia liikoja. Opiskelu ja erityisesti koeviikot sekä ylioppilaskokeet aiheuttavat itsessään tarpeeksi paineita, joten stressi vanhempien tai huoltajan vaatimuksista on täysin ylimääräistä. Vanhemman on hyvä muistaa, että tietyissä asioissa vastuu on lukiolaisella, ja samalla antaa hänen ottaa vastuu omista suorituksistaan.

Aikanaan keskustelua tulee aiheuttamaan lukion jälkeiset vaihtoehdot, mutta tässäkin aiheessa nuoren on hyvä antaa johtaa keskustelua. Tiettyihin valintoihin ei kannata yrittää painostaa, vaan ennemmin kuunnella ja keskustella lukiolaisen omista ajatuksista tulevaisuuden suhteen. Informaatiota jatko-opiskelupaikoista voi etsiä yhdessä lukiolaisen kanssa, mutta ratkaisujen tuputtaminen kannattaa unohtaa heti alkuunsa.
 

 

Kannusta

Positiivinen ilmapiiri kotona opintoihin liittyen on paras tapa kannustaa lukiolaista hyviin suorituksiin. Vaikka nuori tuntisi epäonnistuneensa kurssikokeessa tai ei yltäisi asettamiinsa tavoitteisiin, on häntä hyvä rohkaista ja kannustaa jatkamaan eteenpäin. Antamalla positiivista palautetta tsemppaa nuorta jaksamaan ja yrittämään aina parhaansa.