Mitä lukion jälkeen? - Tietoa jatko-opinnoista

Ylioppilaskirjoitukset on selätetty ja kaikki kurssisuoritukset on saatu kasaan. On aika siirtää katse kohti yhteishakua. Yhteishakuja järjestetään vuoden aikana neljä, joista kolme on korkeakoulujen yhteishakuja. Neljäs näistä on yhteishaku lukioihin ja ammatillisiin koulutuksiin.

 

Yhteishaku

Korkeakoulujen yhteishakuja järjestetään kaksi keväällä ja yksi syksyllä. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa on haussa korkeakoulujen vieraskieliset koulutuslinjat, taideyliopiston sekä Tampereen yliopiston näyttelijäntyön koulutuksiin. Tämä ensimmäinen yhteishaku sijoittuu aina tammikuulle. Kevään toisessa yhteishaussa maalis-huhtikuussa on haussa korkeakoulujen suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset. Kevään molemmissa hauissa haetaan koulutuksiin, jotka tulevat alkamaan saman vuoden syksyllä. Syksyn yhteishaussa haetaan tulevan vuoden tammikuussa alkaviin korkeakoulukoulutuksiin. Vuoden 2020 syksyn yhteishaku alkaa 2. syyskuuta klo 8:00 ja päättyy 16. syyskuuta klo 15:00. Lisää tietoa yhteishauista löytyy Opintopolun nettisivuilta.

Vuoden 2020 alussa voimaan tulleen korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen myötä suurin osa korkeakoulun aloittavista opiskelijoista on saanut opiskelupaikkansa pelkän ylioppilastodistuksen perusteella. Tällä tavalla mahdollistettiin ylioppilaskirjoituksissa menestyneille opiskelijoille väylä korkeakouluun ilman valintakokeita. Uudistettu opiskelijavalinta ei kuitenkaan tarkoita valintakokeiden katoamista, ja korkeakouluun on muitakin väyliä. Uudistus ei myöskään vaikuta aloituspaikkojen määrään.

 

Pelottaako oikean valinnan tekeminen?

Ihminen tekee päivittäin erilaisia valintoja ja päätöksiä, ja useat elämän erilaisista tapahtumista ovatkin seurauksia aiemmin tehdyistä valinnoista. Yksi ihmisen elämän tärkeimmistä valinnoista ja päätöksistä on oman alan valinta ja päätös siitä, mitä lähtee opiskelemaan korkeakoulussa. Monet lukiolaiset miettivät jo lukion ensimmäisestä vuodesta alkaen kuumeisesti sitä, mihin hakeutua opiskelemaan lukion jälkeen.

 

Yliopisto, ammattikorkeakoulu vai jotain muuta?

Monien haaveena on yliopisto-opinnot ja toiset tietävät, ettei yliopisto ole heille se oikea paikka. Ennen kuin tekee päätöksen, on hyvä perehtyä erilaisiin urapolkuihin sekä siihen millaista opiskelu nykyään on. Yleinen oletus on, että ammattikorkeakouluissa opiskelu on käytännönläheistä sekä projektikeskeistä ja yliopistoissa opiskelu on kirjojen ja teorian pänttäämistä, mutta tämä ei pidä täysin paikkaansa. Yliopistoissakin kaikkiin koulutusaloihin kuuluu myös käytännönläheistä opiskelua samalla tavalla kuin ammattikorkeakouluissa.

Korkeakouluopintojen lisäksi on vaihtoehtona välivuosi. Oli välivuoden syynä sitten ilman jatko-opintopaikkaa jääminen tai täysin harkittu päätös, ei ole syytä paniikkiin. Lukion päättymisen jälkeen vain noin 28 prosenttia valmistuneista jatkaa suoraan korkeakouluun. (Improbatur, 2019) On täysin ok, jos ei tiedä mitä tahtoo tehdä tulevaisuudessa ja välivuosi on oiva tapa saada lisäaikaa sen oikean valinnan tekemiselle. Välivuoden aikana voi esimerkiksi tehdä töitä ja kerryttää säästöjä opintoja varten tai vaikka opiskella jonkin koulutusalan perusopintoja avoimesta yliopistosta.

 

Jos ei vielä lukiossa tiedä mitä haluaa tehdä isona, ei kuitenkaan ole syytä paniikkiin. Ei tarvitse olla vain sitä yhtä ”omaa juttua.” Työmaailma on tällä hetkellä suuressa muutoksessa ja monet tämänhetkisistä ammateista tulee muuttumaan ja jopa katoamaan, ja niitä korvaamaan tulee syntymään ammatteja, joita emme pysty vielä edes kuvittelemaan.