Millainen tietokone lukioon?

Tietokone on nykypäivänä yksi lukiolaisen tärkeimmistä välineistä, joten sen valintaan kannattaa käyttää aikaa ja perehtyä huolella eri laitteiden ominaisuuksiin. Tietokonetta tarvitaan lukiossa itse opiskeluun, kokeisiin ja lopulta myös ylioppilaskirjoituksiin, joten laadukkaaseen laitteeseen, joka kestää koko opintojen ajan on hyvä panostaa jo heti opintojen alussa.

 

Ylioppilastutkintolautakunnan vaatimukset

Lukioon soveltuvalta tietokoneelta vaaditaan tiettyjä ominaisuuksia, joihin kannattaa tutustua perusteellisesti ennen lopullisen ostopäätöksen tekoa. Yksi tärkeimmistä asioista, jota konetta hankkiessa kannattaa miettiä on Ylioppilastutkintolautakunnan antamat ohjeet siitä, millainen kone käy ylioppilaskokeisiin. Internet on täynnä eri lähteiden tekemiä konevertailuja, mutta luotettavimman tiedon siitä, millainen kone täyttää varmasti lukiolaisen tietokoneen vähimmäisvaatimukset saa Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilta.

Vaikka ylioppilaskokeet eivät ole päällimmäisenä mielessä heti lukion alussa, on ne hyvä pitää mielessä laitehankintoja tehdessä. Ylioppilastutkinto on syksystä 2016 alkaen alkanut sähköistyä asteittain ja keväällä 2019 koko tutkinto on siirtynyt sähköiseen muotoon, joten ylioppilaskokeisiin sopivan tietokoneen merkitys on kasvanut muutamassa vuodessa huomattavasti.

Ylioppilastutkintolautakunta vaatii tietokoneelta myös esimerkiksi yhden USB-portin, mahdollisuuden 3,5mm kuulokeliitäntään sekä Ethernet-liitännän, jolla tietokone voidaan kytkeä langalliseen verkkoon. Tietokoneiden verkkoliikenne saattaa vaatia USB-liitäntäisiä lisälaitteita, kuten Ethernet- tai WLAN-adaptereita, ja tarvittavien laitteiden liittäminen saattaa vaatia USB-hubin käyttöä. Lisälaitteet eivät saa ohjeistuksen mukaan sisältää opiskelijan koesuoritusta edistäviä aineistoja tai toimintoja, esimerkiksi oikolukua. Helpoimmalla Ethernet-liitännän kanssa pääsee, kun se löytyy koneesta valmiiksi, sillä sisäänrakennettu portti toimii varmemmin ja erilaiset lisälaitteet hukkuvat ja vaurioituvat helpommin.

Tarkemmat ohjeet tietokonevaatimuksista löydät Ylioppilastutkintolautakunnan Yleiset määräykset ja ohjeet -sivulta, johon ajankohtainen tieto päivittyy.

 

Abitti-yhteensopivuus

Toinen olennainen tekijä lukiolaisen tietokoneessa on se, että ylioppilaskirjoituksissa käytettävä Abitti-järjestelmä käynnistyy. Abitti on Ylioppilaslautakunnan tammikuussa 2015 julkaisema koejärjestelmä, joka syntyi tarpeesta antaa tuleville ylioppilastutkintoon osallistuville kokelaille ja kokeita järjestäville lukiolle mahdollisuuden tutustua ylioppilastutkinnon koejärjestelmään.
 
Abitti on Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä, joka toimii erillisellä USB-tikulla, jota päivitetään, kun uusia ominaisuuksia saadaan valmiiksi. Kaikki laitteet, varsinkaan aivan uusimmat mallit eivät välttämättä tue Abitti-järjestelmää, joten siihen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota laitteen hankinnassa. Hankintavaiheessa kannattaisi pyrkiä sopimaan avokaupasta, jotta kauppa voidaan mahdollisten ongelmien ilmetessä purkaa. Ongelmia yhteensopivuuden kanssa on todettu esimerkiksi Applen ja Googlen Chromebook -tietokoneissa, mutta myös muissa koneissa yhteensopivuusongelmia voi olla. Ainoa tapa varmistua tietokoneen yhteensopivuudesta on käynnistää se Abitti-järjestelmään USB-tikun avulla.

Lukiolaiskannettava on kehittänyt vaihtoehdon USB-tikulle, sillä lukiolaiskannettavissa yhteensopivuusongelma ja päivitettävyys on ratkaistu valmiiksi asennetulla Abitti-yhteensopivalla koejärjestelmällä, joka päivittyy automaattisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että USB-tikkua ei enää tarvita, vaan järjestelmä on mahdollista käynnistää suoraan tietokoneelta.

 

Syksy 2020

Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan koronatilanteen ja lukioiden etäopetuksen vuoksi uusimmat tietokonemallit saattavat aiheuttaa ongelmia syksyllä 2020. Koejärjestelmään ei ole voitu tehdä muutoksia, mikä voi aiheuttaa ongelmia, kun Abittiin ei ole tuotu uusimpia Linux-ajureita. Uudet tietokoneet ovat huonommin tuettuja, ja yhteensopivuustestauksen vähäisyyden takia tämän vuoden mallien kanssa kannattaa olla erityisen tarkka. Seuraavaa Abitti-julkaisua paremmalla laitetuella odotetaan loppusyksyksi.

 

Tietokonetta valitessa kannattaa aina ensisijaisesti huomioida se, miten se palvelee parhaiten tarkoitustaan – tässä tapauksessa tukee lukiolaisen opintoja. Jos olo tuntuu konetta hankkiessa epävarmalta, kannattaa kääntyä oman lukion puoleen, sillä sieltä saa varmimman tiedon siitä, millainen kone sopii parhaiten juuri kyseisen lukion oppimisympäristöön.