Mikä Abitti on?

Abitti – termi, joka vilisee monessa paikassa, kun puhutaan lukio-opinnoista ja niihin valmistautumisesta. Mutta mikä tämä mystinen Abitti sitten oikein on?


Abitti on Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä, jonka Ylioppilastutkintolautakunta julkaisi vuonna 2015. Digitalisaation siivittämänä sekä ylioppilaskokeiden sähköistyttyä syntyi tarve antaa tuleville ylioppilastutkintoon osallistuville kokelaille ja kokeita järjestäville lukiolle mahdollisuus tutustua ylioppilastutkinnon koejärjestelmään. Sähköisen ylioppilastutkinnon lisäksi Abittia käytetään kurssikokeissa, joten järjestelmä ehtii tulla hyvin tutuksi ennen varsinaisia ylioppilaskokeita.

 

Abitti-tikku

Abitti-koeympäristö käynnistetään lukiolaisen omalla tietokoneella erilliseltä USB-tikulta. Järjestelmän käynnistykseen tarvitsee siis yksinkertaisuudessaan Windows-, Linux- tai MacOS-tietokoneen ylläpitäjän oikeuksilla, USB-portin sekä USB3-muistitikun. Abitti-tikku on mahdollista tehdä Ylioppilaslautakunnan ohjeilla itse, mutta joissain lukioissa se on mahdollista saada koetilanteisiin myös koulun puolelta. Tikkua päivitetään sitä mukaa, kun uusia ominaisuuksia julkaistaan tai päivitetään.

Joissain tietokonemalleissa yhteensopivuus Abitin kanssa on aiheuttanut ongelmia, joten tietokonetta valitessa kannattaa varmistaa, että järjestelmä käynnistyy varmasti ongelmitta. Ainoa tapa varmistua tietokoneen yhteensopivuudesta on käynnistää se Abitti-järjestelmään USB-tikun avulla. Abitti raportoi kokeissa onnistuneesti käytetyistä tietokonemalleista, mutta vaikka kone löytyisi listalta, ei se kuitenkaan takaa yhteensopivuutta. Saman mallin komponentit saattavat vaihdella tai koneissa on voitu käyttää eri verkkoasetuksia, jolloin tietyn mallin yhteensopivuudesta ei voi olla täysin varma. Lisää Abitti-yhteensopivista tietokoneista sekä niiden ongelmista voit lukea Abitin verkkosivuilta.

Yhteensopivuusongelmille sekä USB-tikun päivittämiselle on kuitenkin olemassa vaihtoehto. Lukiolaiskannettava on kehittänyt tietokoneita, joista Abitti-yhteensopiva koejärjestelmä löytyy valmiiksi. Sisäänrakennettu järjestelmä valitaan tietokonetta käynnistäessä, ja se päivittyy aina automaattisesti uusimpaan versioon.

 

Abitin sisältämät ohjelmistot

Abitti-koejärjestelmä sisältää runsaasti ohjeisohjelmia, joita kurssikokeissa ja ylioppilaskokeissa voi tarvita. Ohjelmistoista löytyy niin laskinta, kuvankäsittelyohjelmaa ja tekstieditoria kuin taulukkosovellustakin. Monipuoliset ohjelmistot mahdollistavat sen, että lukiolainen saa jo osana opintojaan tutustua tehtävien ratkaisuun erilaisten sovellusten avulla ja oppia soveltamaan tietoa. Kaikki Abitin sisältämät ohjelmistot löydät Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta. Ohjelmistot voivat olla muuten ilmaisia tai vaatia maksullisen lisenssin, mutta ylioppilaskokeissa niitä pääsee käyttämään joka tapauksessa.

 

Abitti käytännössä

Abitin käyttäminen lähtee aina järjestelmän käynnistämisestä. Abitti-tikku liitetään tietokoneeseen ja kone käynnistetään muistitikulta, tai lukiolaiskannettavan tapauksessa käynnistettävä käyttöjärjestelmä valitaan koneen käynnistyksen yhteydessä. Koetilanteessa jokainen opiskelija liittyy koeverkkoon, erilliseen langalliseen tai langattomaan tietoliikenneverkkoon, joka yhdistää opiskelijoiden tietokoneet koetilan palvelimeen. Palvelin sisältää kokeen kysymykset ja tallentaa opiskelijoiden vastaukset.


Kirjautumisen jälkeen koetila vaatii vahvistuskoodin, jonka kokeen opettaja antaa. Tämän jälkeen itse kokeeseen pääsee vastaamaan. Koekysymystyyppejä on useita, mutta jokaiseen kysymykseen vastaamiseen löytyy ohjeet kysymyksen yhteydestä. Koevastaukset tallentuvat palvelimelle reaaliajassa, joten opiskelijan ei tarvitse huolehtia erikseen niiden tallentamisesta. Kun koe on valmis, klikataan ”päätä koe” -linkkiä.