Lukiolaisen kesäopinnot

Kesäloman lähestyessä alkaa monella pyöriä mielessä tulevan loma-ajan aktiviteetit: onko luvassa kesätöitä, edistäisikö opintoja vai olisiko ihan vain lomalla. Erityisesti tänä vuonna kevään poikkeustilanne on voinut monen kohdalla vaikuttaa kesän suunnitelmiin, kun kesätyöpaikkoja on peruttu ja päätöksiä töiden alkamisesta lykätty. Kesän suunnitelmat ovat saattaneet mennä kokonaan uusiksi ja mieleen herätä kysymys siitä, miten lomalla voisi käyttää aikansa hyödyksi.

Jokaisella opiskelijalla käy todennäköisesti jossain vaiheessa mielessä opintojen edistäminen kesällä, tai ainakin siitä kuulee mainittavan ohimennen. Kurssin tai parin suorittaminen lomailun ohessa kuulostaa houkuttelevalta ja helpottaa taakkaa myös tulevilta lukukausilta. Erilaisia mahdollisuuksia kesäopintojen suorittamiseen on paljon, joten kokosimme tähän blogiin muutamia vaihtoehtoja.

 

 

Kesälukio

Miltä kuulostaisi parin viikon intensiivinen opiskelujakso kesäleirimäisissä oloissa? Kesälukioseura järjestää vuosittain 1-2 viikon mittaisia intensiiviopiskelujaksoja, joita voisi verrata kesäleireihin. Tarjolla on useita eri aineiden kursseja ja ainevalinnat saa tehdä itse, joten vaihtoehtona on keskittyä kunnolla yhteen aineeseen tai valita useampia kiinnostavia aineita. Kesälukioiden tarjoamat kurssit vastaavat lukion pakollisia, syventäviä tai soveltavia kursseja, joten ne on suoraan hyväksiluettavissa ylioppilastutkintoon.

Kesälukiot järjestetään leirikeskuksissa tai kansalaisopistoissa, ja niihin kuuluu yleensä majoitus täydellä ylläpidolla, joten mukaan voi osallistua mistä päin Suomea tahansa. Kesälukioita on myös mahdollista suorittaa etänä, joten poikkeusoloissakin opiskelu onnistuu. Kesälukioiden tavoitteena on tarjota vaihtoehtoisia tapoja oppia ja opiskella, ja antaa mahdollisuus rennompaan opiskeluympäristöön.

Kesälukioissa on tarjontaa niin tuleville kuin nykyisille lukiolaisille, ja kurssien suorittamisen lisäksi niissä voi esimerkiksi kerrata peruskoulun tietoja ja valmistautua tuleviin lukio-opintoihin tai kerrata lukiossa opittua ja valmistautua ylioppilaskirjoituksiin.

Kesälukioista ja tämän hetken kurssitarjonnasta voit lukea lisää kesälukio.fi-sivustolla.

 

Itsenäiset kurssit

Lukioissa on usein mahdollisuus itsenäisten kurssien suorittamiseen, ja moni lukio tarjoaakin mahdollisuuden suorittaa kursseja itsenäisesti myös kesän aikana. Itsenäinen opiskelu tapahtuu osin tai kokonaan ilman lähiopetusta, joten se vaatii järjestelmällisyyttä ja enemmän panostusta kuin lähiopetukseen osallistuminen. Itsenäisiä kursseja kannattaa valita ensisijaisesti sellaisista oppiaineista, joissa on hyvä, sillä silloin kurssista menestyksekkäästi suoriutuminen on helpompaa.

Kurssien itsenäisestä suorittamisesta sovitaan etukäteen lukiosta riippuen yhdessä rehtorin tai kyseisen aineen opettajan kanssa, ja käydään läpi mitä kurssin suoritus vaatii. Itsenäiseen kurssiin sisältyy lähes aina kirjallinen koe, joka tehdään esimerkiksi koeviikon aikana, ja lisäksi itsenäisiin kursseihin sisältyy usein erilaisia tehtäviä, jotka tulee palauttaa ennen koetta. 

Itsenäisten kurssien käytännöt vaihtelevat jonkin verran riippuen lukiosta, joten oman lukion käytäntöihin kannattaa tutustua lukion verkkosivuilta tai kysyä suoraan opolta tai aineenopettajilta.

 

Aikuislukio

Useat aikuislukiot järjestävät kesäisin kursseja, joihin myös nuorisoasteen lukiolaiset voivat osallistua. Aikuislukioiden kesälukio-ohjelmien opetusjaksot ovat yleensä intensiivisiä noin parin viikon jaksoja, joiden aikana kurssin sisältö opiskellaan. Kurssi päättyy perinteisesti kokeeseen, joka suoritetaan paikasta riippuen etänä tai lukion toimipisteessä. 

Kesäopetus on yleensä oman alueen aikuislukion, lukion ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille pääsääntöisesti maksutonta, mutta opetukseen voivat osallistua opiskelijat myös muualta aineopiskelumaksua vastaan. Tänä vuonna lähes kaikki aikuislukioiden järjestämät kesäopinnot suoritetaan etänä, mutta normaalioloissa opetusta järjestetään myös lähiopetuksena. 

Tutustu aikuislukioiden kesälukio-ohjelmiin paremmin lukioiden kotisivuilla!

 

Avoin yliopisto

Avoimissa yliopistoissa on runsaasti sopivia kurssivalintoja myös lukiolaisille, ja avoimen yliopiston kurssit tarjoavat hyvän mahdollisuuden oman alan löytämiseen ja korkeakouluopintoihin tutustumiseen. Useimmat lukiolaisille soveltuvat kurssit ovat eri tieteenaloihin johdattelevia peruskursseja, ja laajuudeltaan en ovat useimmiten 2-5 opintopistettä. 

Jos opiskelu avoimessa yliopistossa kiinnostaa, kannattaa oman opon kanssa keskustella siitä, voidaanko opinnot hyväksilukea osaksi lukio-opintoja. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea myöhemmin myös suoraan korkeakoulututkintoon, jos haettuasi jatko-opintoihin päädyt opiskelemaan kyseistä alaa.


Vaihtoehtoja kesällä opiskeluun on paljon, joten tarjontaan kannattaa tutustua mahdollisuuksien mukaan jo vaikka ennen itse lukio-opintojen alkua. Opiskelemalla kesällä voi muun muassa nopeuttaa opintojaan, vahvistaa osaamistaan kertaamalla ja valmistautua ylioppilaskirjoituksia varten. Tarjolla on myös kursseja lukio-opintoihin valmistautumiseen, joten valinnanvaraa riittää opintojen jokaisessa vaiheessa.