Kuinka välttää koulu-uupumus lukiossa?

Väsyttää, muttei nukkuminen auta. Stressi ei tunnu hellittävän, vaikka koeviikko on ohitse. Koulu-uupumus on stressioirehäiriö, joka kehittyy jatkuvan ja pitkittyneen koulustressin seurauksensa, ja jonka myötä motivaatio koulunkäyntiin laskee, mutta stressin määrä vain kasvaa. Kolme koulu-uupumusta kuvaavaa tekijää ovat voimakas koulutyöhön liittyvä väsymys, heikko suoriutuminen ja välinpitämättömyys. Moni koulu-uupumusta sairastava vertaa itseään ja suorituksiaan muihin ja tuntee vahvaa riittämättömyyden tunnetta luoden näin pyörteen, josta voi olla vaikeuksia päästä irti.

Koulu-uupumus yleistymässä

Joka kolmas lukiolainen kokee hukkuvansa koulutyöhön ja reilu 35 prosenttia lukiolaisista on ollut huolissaan omasta mielenterveydestään kuluneen vuoden aikana, toteaa THL:n Kouluterveyskysely vuonna 2018. Koulu-uupumus on vakava tila, joka voi pitkittyessään johtaa masentuneisuuteen ja muihin mielenterveysongelmiin. Kouluterveyskyselyiden tulokset osoittavat lukiolaisten koulu-uupumuksen olleen voimakkaassa nousussa jo vuosien ajan. Kyselyiden pohjalta myös nähdään, että tytöillä koulu-uupumuksen määrä on korkeampi kuin pojilla. Yksi koulu-uupumukseen vahvasti vaikuttava asia on koulutyön määrä. Vuonna 2012 toteutettu Suomen lukiolaisten liiton Lukiolaisten hyvinvointitutkimus kertoo, että noin puolet lukiolaisista pitää lukion työmäärää liian suurena. Vuoden 2019 Lukiolaisbarometrissä noin joka kolmas kyselyyn osallistuneista ilmoitti opiskelun olevan henkisesti raskasta.

Kodilla ja kavereilla suuri merkitys

Keskeisiä tekijöitä koulu-uupumukseen ja motivaatioon ovat useat sosiaaliset aspektit. Kotitilanteella on suuri vaikutus lukiolaisen jaksamiseen, esimerkiksi jos toisella perheen vanhemmista on todettu työuupumusta, on tällä myös vaikutus lukiolaisen jaksamiseen. Myös vanhempien kiireisyys ja muut perheen huolet ovat vaikuttava tekijä, joten on tärkeää, että lukiolainen saa tukea perheeltään. Yksinkertainen ”mitä kuuluu?” -kysymys osoittaa lukiolaiselle, että vanhempia kiinnostaa miten hänellä menee ja luo luottamusta, jolloin opiskelija uskaltaa kertoa, jos koulunkäynti käy liian raskaaksi.

Lukiolaisen kaveripiirillä on myös vaikutusta jaksamiseen. Lukiolaiset tukeutuvat ja viettävät enemmän aikaa kavereidensa kuin vanhempiensa kanssa. On myös todettu, että suorittajat tuntuvat lyöttäytyvän yhteen ja näissä ryhmissä vertaillaan arvosanoja sekä paineet hyvin suorittamiselle ovat hyvin korkeat.

Tärkeintä koulu-uupumuksen estämisessä on omien voimavarojen tunnistaminen ja on myös hyvä tietää mistä apua saa sitä tarvittaessa. Kouluterveydenhoitaja ja koulupsykologi ovat oiva reitti avun hakemiseen. Koulusta ei myöskään saa tulla vain pelkkää suorittamista, vaan pitää löytää myös aikaa vapaa-ajan harrastuksille ja rentoutumiselle. Myös hyvän unirytmin luominen tukee jaksamista. Koulu-uupumus voidaan muuttaa innoksi ja motivaatioksi.