Kuinka tehdä hyvät muistiinpanot?

Kirjoitti sitten käsin tai koneella, on hyvien muistiinpanojen tärkeys valtavan suuri. Opettajat ovat yleensä tiivistäneet muistiinpanoihin aihealueen tärkeimmät pointit selkeästi ja helppolukuisesti, mutta asioiden kirjoittaminen ylös itselle sopivaan muotoon voi tukea oppimista vielä paremmin kuin valmiiden pointtien suora kopioiminen.Hyvin tehdyt ja selkeät muistiinpanot auttavat luomaan kokonaiskuvan opiskeltavasta asiasta ja toimivat tulevaisuudessa kertaamisen apuna. Muistiinpanojen tekeminen tehostaa oppimista ja muistia sekä on erittäin tehokas apuväline kokeisiin kertaamisessa. Kun kirjoittaa muistiinpanoja, joutuu käsittelemään oppimaansa tietoa aivan erilaisella tavalla kuin lukiessa.

 

Muistiinpanotekniikat

Muistiinpanojen kirjoittamiseen ei ole vain yhtä oikeaa tapaa. Yksi luotettavimmista muistiinpanojen kirjoittamistavoista on perinteiset ranskalaiset viivat. Tämän tyylisten muistiinpanojen jäsentely on erittäin helppoa ja se on helppo oppia ja muokata omanlaiseksi. Ranskalaisten viivojen lisäksi on myös lukuisia muita muistiinpanotekniikoita, joita yhdistelemällä voi luoda itsellensä toimivimman tavan kirjoittaa muistiinpanoja:
  • Muistikortit aka flash cards. Kirjoita käsite toiselle puolelle paperia ja sen määritelmä toiselle puolelle.
  • Kirjoita paperin keskelle aiheen pääotsikko ja yhdistä viivojen avulla käsitteeseen aiheita, kysymyksiä ja ajatuksia.
  • Laita käsitteitä aikajärjestykseen. Tämä toimii etenkin reaaliaineiden muistiinpanojen kirjoittamiseen!
  • Kokoa kasaan keskeisimmät käsiteet ja pääkohdat yksinkertaisina avainsanoina ja opettele helppoja muistisääntöjä niiden sisällön muistamiseen.
Jokaisen tapa kirjoittaa muistiinpanoja ja kerrata on persoonallinen ja kaikki tavat eivät sovi jokaiselle. On tärkeää valita itselleen se oikea tapa. Hyvä perussääntö on kuitenkin tehdä selkeät, hyvin jäsennellyt ja laajat muistiinpanot. Käytä värejä, erilaisia symboleita, kehitä omia muistisääntöjä; vain mielikuvitus on rajana, koska muistiinpanot ovat jokaisen henkilökohtaista oppimistasi varten.

 

Hyvät muistiinpanot

  • sisältävät tärkeimmät pointit opeteltavasta asiasta
  • sisältävät tärkeimpien käsitteiden määritelmät
  • ovat tarpeeksi väljät, jotta omia huomioita voi lisätä tarvittaessa
  • ovat tekijänsä näköiset ja palvelevat jokaisen henkilökohtaista tarvetta
Muistiinpanojen kirjoittamista on myös hyvä harjoitella esimerkiksi samalla kun kuuntelee opettajan puhetta tai samanaikaisesti kotona televisiota katsellessa.

 

Kynä ja paperi vs. Tietokone

Nykyaikana yhä useampi kirjoittaa muistiinpanonsa tietokoneella, mutta kannattaako kaikkia muistiinpanoja kirjoittaa tietokoneella vai onko oppimisen kannalta parempi tukeutua perinteiseen kynä ja paperi -tekniikkaan? Tutkijoiden mukaan käsin kirjoittamisella on tietyt puolensa. Käsin kirjoittamisessa on selkeitä muisti- ja oppimishyötyjä. Käsin kirjoittaminen on myös hitaampaa kuin koneella kirjoittaminen. Tämä hitaus pakottaa aivomme prosessoimaan kirjoittamaamme tietoa tarkemmin ja syvemmin.

Se, kumpi kirjoittamistapa sopii jokaiselle parhaiten, on täysin omasta kokemuksestasi kiinni. Koneella kirjoittaminen on hyvä tapa työstää suurempia ja laajempia tekstikokonaisuuksia ja tiivistää omia ajatuksia muistinpanojen muotoon. Käsin kirjoittamista kannattaa harkita, jos huomaa koneella kirjoittamisen johtavan tiedon pinnalliseen prosessointiin eikä kirjoitetusta tekstistä tunnu jäävän mitään mieleen.