Koronatilanteen vaikutukset lukiolaisiin

Kevään poikkeustilanne on vaikuttanut osaltaan kaikkien arkeen. Kuten muissakin kouluissa, myös lukioissa siirryttiin pari kuukautta sitten etäopetukseen, ja uuteen arkeen tottuminen on vaatinut aikaa ja pitkiä hermoja. Moni tekee nyt kaiken opiskelusta rentoutumiseen samassa paikassa, usein vielä useamman perheenjäsenen läsnäollessa, joten opiskelu kuormittaa aivan uudella tavalla. 

 

Suuri työmäärä tekee opiskelusta henkisesti raskasta

Suomen Lukiolaisten Liitto teki huhtikuussa kyselytutkimuksen koronatilanteen vaikutuksista lukiolaisiin, ja kyselyyn osallistui noin 1500 lukiolaista ympäri Suomen. Pääasiallisesti lukiolaiset arvioivat, että siirtyminen etäopetukseen sujui hyvin, mutta jopa joka toinen kokee, että työmäärä on kasvanut liian paljon. “Kaiken kaikkiaan etäopiskelu on lisännyt huomattavasti työmäärää sekä stressiä. Opettajat antavat todella paljon tehtäviä eikä aika kaikkeen riitä”, kommentoi eräs kyselyyn osallistuneista lukiolaisista. 

Osa painii lisäksi oppimisvaikeuksien kanssa, ja ajatuksia on herättänyt myös se, etteivät opettajat huomioi muiden kurssien taakkaa tehtävämäärissä. Huolta aiheuttaa myös syksyn ylioppilaskokeisiin valmistautuminen, kun kokeessa käsiteltäviä kursseja täytyy suorittaa nyt itsenäisesti.

Lähes 60% kyselyyn vastanneista kokee etäopiskelun henkisesti raskaaksi, ja yli puolet vastaajista on ahdistunut koronatilanteesta ylipäänsä. Voimavarat opiskeluun hupenevat huomattavasti vauhdikkaammin, kun lähes kaikki työ on tehtävä itsenäisesti ja sitä on määrällisesti normaalia enemmän. Moni lukiolainen asuu lisäksi vielä lapsuudenkodissaan, jossa rauhaa omaan työskentelyyn ei voi taata, kun niin sisarukset kuin vanhemmatkin tekevät työnsä saman katon alla.

 

Ystävyyssuhteet tauolla

Niin Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimuksesta kuin Nuortenmedia Demin, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin, Väestöliiton, Pelastakaa Lasten ja Nuorten mielenterveysseura Yeesin nuorille teettämästä #MPkorona-kyselystä selviää, että koronatilanne on vaikuttanut osaltaan myös nuorten kanssakäymiseen ja ystävyyssuhteisiin. #MPkorona-kyselyyn vastanneista noin 2200:sta nuoresta 48% koki haasteita ystävyyssuhteissa, ja 64% kertoi kokevansa olonsa yksinäiseksi. 

Toisaalta osa nuorista kertoo olleensa kavereihin yhteydessä sosiaalisen median kautta, mutta sen myötä lisääntynyt ruutuaika aiheuttaa huolta. Eräs Lukiolaisten Liiton kyselyyn vastanneista kiteyttää koronatilanteen vaikutuksen hyvin: “Kotona keskittyminen on vaikeaa, kauhea ikävä läheisiä vaikka heidän kanssa olenkin jutellut päivittäin puhelimen kautta. Vapaa-aikaa en osaa erottaa opiskelusta.”

 

Lukuvuoden loppu?

Lukioiden pakollinen etäopetus loppui 13.5., mutta usealla paikkakunnalla koulutuksen järjestäjät ovat päättäneet pitäytyä etäopetuksessa lukuvuoden loppuun. Osa on palannut lähiopetukseen osittain, esimerkiksi koeviikon ajaksi. Suomen Lukiolaisten Liitto on korostanut etäopetuksen alusta asti, että etäopetuksen laadusta on pidettävä kiinni. Pinnalle on noussut nyt myös erityisesti se, että opiskelijoiden kuormitukseen ja tukeen on kiinnitettävä erityistä huomiota mikäli etäopetus jatkuu.

Myös ylioppilaskirjoitukset tehtiin poikkeuksellisissa oloissa, ja ylioppilaiden lakitustilaisuudet tulevat poikkeamaan normaalista tai siirtymään myöhäisempään ajankohtaan. Ylioppilastodistuksen saamisesta ei kannata kuitenkaan murehtia, sillä lukiot voivat toimittaa todistukset tarvittaessa postitse, ja myös korkeakoulut saavat tiedot käyttöönsä sähköisesti.

 

Vaikka poikkeustilanteen järjestelyitä on jo peruttu, jatkuu se jossain määrin todennäköisesti vielä pitkään. Lukukautta on jäljellä enää muutama viikko, mutta monella raskas arki jatkuu kesäopintojen tai -työn merkeissä. Ehdottoman tärkeää on pitää huolta omasta jaksamisestaan, ja ajatusten kanssa ei kannata jäädä yksin. Jos perheelle, ystäville tai koulun henkilökunnalle puhuminen ei tunnu hyvältä, voi juttuseuraa hakea esimerkiksi Sekasin-chatista

Tsemppiä loppukevään rutistuksiin, ja muista pitää niin itsestäsi kuin läheisistäsi huolta!